понеделник, 22 март 2010 г.

Гаранции срещу злоупотреба - II

В първата част разгледахме въпроса с разделението на функциите в партията. Стана ясно, че отделните позиции в партията имат точно определена функционалност, което означава, че човек на дадена позиция има таван на правомощията.
По подобен начин подходихме и по отношение на представителните длъжности - длъжностите на общинските съветници и народните представители.
Всичко е подчинено на идеята за противодействие на политическата корупция - явление, което не е подминало никоя партия.

Всички имат интерес от прозрачност и контрол над действията на представителите. Освен онези, които искат да злоупотребяват.

Постарахме се, още от самото начало да поставим бариера пред възникването на корупция в партията. Това принципно положение цели едно нещо - да остави инициативата по отношение политиката на партията и решенията за представителите в местната и централната власт, единствено и само в ръцете на членовете.
Изхождайки от това, разделихме вътрешнопартийните позиции, от тези на представителите във властта.
Един човек не може да заема позиция в партията и в този момент да бъде представител.
Или ще представлява членовете, или ще се занимава с партийна работа, но никога и двете.
Причината нещата да бъдат подредени по споменатия начин е, че представителите са излъчени от членовете на партията и трябва да се отчитат пред тях за своята дейност.
В случай, че един представител заема и определена партийна позиция, той би могъл да попречи на контролната функция от страна на членовете.

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.