понеделник, 22 март 2010 г.

"Каква е тази партия, за която набирате хора?"

Концепцията е нова за българската политика.
Практически, тя е неприспособима за ползване от конвенционалните партии - не могат да я вземат и да я употребят, без лидерите им да загубят позициите си.
Бъдещата партия е ориентирана в полза на членовете си. Има указание за правата на членовете, може да се видят тук.
Казано накратко, това е проект, който не се вписва в стереотипните представи за политиката.

Често ни питат - кои сме, кои са водачите ни.
Ние слагаме началото на нов стандарт в българската политика.
От тази позиция поставените въпроси са странни и повече кореспондират с партиите от класически тип.

При положение, че партията е конструирана така, че решенията да бъдат вземани от членовете, а не от някой тартор, да се говори за лидери е направо абсурдно.
Големите светли лидери, политическите доминатори, спасителите и другите подобни персонажи от настоящето и близкото минало, не се вписват добре в схемата.
Конструкцията е проектирана да оказва съпротивление на всякакви лидерски свръхамбиции за налагане на политика и дори на мироглед.
От тази гледна точка лидерството е чисто формално и има предимно представителни функции. Като цяло, това не е партия за търсачите на поредния водач или спасител.
Това е чисто прагматична партия - за хората, които искат да имат думата при определянето на политиката и законодателството.

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.