понеделник, 15 март 2010 г.

Гаранции срещу злоупотреба - I

Както всичко в проекта, така и разделението на функциите е подчинено на идеята за защитата на интереса на отделния член на партията.


Ето причините довели до решението за разделение на функциите.

1. Ние си даваме сметка, че позицията (поста) в партията е онова, което дава възможностите за злоупотреба с влияние.
2. Ние не разчитаме на добрата воля и добросъвестното отношение, а още по-малко на доверието, че някой няма да злоупотреби, ако има тази възможност. Тези илюзии сме ги изключили изобщо.
3. Ние знаем, че въпросът не е дали, а кога някой ще се престраши да направи злоупотреба.

Ние сложихме таван на онова, което всеки може да прави. Направихме го за да не разчитаме на добрата му воля и благия му нрав.


Един кратък пример от обичайните практики на политическите партии и се връщаме към основното. Да погледнем управляващата партия Х.
Там цари пълна централизация. Един в центъра - той определя политиката по даден въпрос или предоставя тази задача на някой избран от него. Следват различни по големина и размер кръгове, които обхващат различните видове власт на местно и централно равнище.
Казано накратко, нещата се спускат отгоре.

Ние избягахме от тази система.
В тази партия единственият приемлив вариант е с гласуване от всички членове и определяне на решенията с мнозинство.

Ограничението е валидно за всички нива, като се започне от председателя на партията и се свърши с председателите на квартално ниво. Никой от споменатите не може да съвместява няколко функции.

(Следва продължение)

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.