сряда, 24 февруари 2010 г.

Начало на разяснителната кампания
Изминалото време от старта на проекта за създаване на политическа партия от отворен тип показа нуждата от допълнители разяснения за:
- принципите, на които почива концепцията;
- процедурите и етапите по учредяването на партията;
- проблемите, свързани с неясноти и други затруднения, с които се сблъскват посетителите тук и на официалната страница.

От тази разяснителна кампания имат интерес всички, като започнем от вече заявилите желание за включване и свършим с медиите и широката общественост. Именно на идеята за по-добра информираност и яснота е базирана тази кампания. В рамките на следващите няколко месеца предстои да бъдат обяснени подробно основните моменти по споменатите вече въпроси. Ще бъде старателно обяснено всяко нещо - какво означава, защо е така, а не иначе и всичко останало.

Вашите мнения и препоръки се четат редовно и с нужното внимание. Вземаме предвид поставените от вас въпроси и ще се постараем да отговорим възможно най-ясно.
За начало предстои да бъдат внесени някои корекции, имащи отношение към поставените въпроси за начина на записване и придобиване на членство.

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.