петък, 28 януари 2011 г.

Обществената енергия не е достатъчна


Както знаете, целта на този проект е създаването на политическа партия, която да обслужва защитата на интересите на своите членове. Планът за действие по създаването на партията включва няколко основни стъпки, за които вече е ставало дума и интересуващите се са в течение.
В процеса на подготовката екипът установи, че липсват благоприятни условия за формалното регистриране, като част от реализацията на проекта. Най-общо казано, обществената енергия е недостатъчна за постигане на целите, а именно да бъде създадена партията със заложените принципи. Освен това, когато започнахме подготовката и детайлното формулиране на механизмите за функциониране на партията,
установихме, че имаме необходимост от повече време и хора, които да участват в обсъждането и оформянето на основополагащите документи.

Избрахме да се придържаме към фундаменталната идея, която ни събра - да създадем партия, в която политиката и всичко свързано с политическото представителство, да се основава само и единствено на съвкупността от личиите интереси на всеки партиен член. Хората да не бъдат лъгани с празни обещания и да не се създават необосновани очаквания, а да бъдат привлечени трайно в партията, където лично да определят с гласа си политическите действия на партията.

От тази гледна точка членовете на екипа решихме, че за крайния успех и за постигането на трайно политическо присъствие, е целесъобразно да пропуснем участието на местните избори и да се фокусираме върху създаването на всички предпоставки за успешно начало на проекта.

Продължаваме с привличането на участници и на нови членове на работния екип.
Очакваме мнението и въпросите ви.ЗАБЕЛЕЖКА: Вашите мнения и препоръки могат да бъдат публикувани едва след модераторски преглед и при условие, че са в рамките на добрия тон.
Ако желаете да ни кажете нещо, но не искате коментарът ви да бъде публикуван, молим да го заявите директно в самото начало.

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.