четвъртък, 4 март 2010 г.

Улеснения за потребителите

За да не изпуснете някоя важна и полезна за вас информация за създаването на партията, организирахме допълнителна услуга: абонамент по електронна поща. Абонирането е напълно безплатно и ще ви позволи да преглеждате най-новото съдържание (когато такова е налично) от собствената си поща.

За да ползвате услугата, достатъчно е да зададете адреса, на който желаете да получавате съдържанието. Можете да се абонирате още сега.


Email адрес за получаване на новини:


И още: за потребителите, за които платформата на сайта ни е нова и непозната, предоставихме кратък помощник за въвеждане на заявка за участие. Ще го откриете тук:


Успешно ползване на новите придобивки.

Ако искаш да ни изпратиш мнението си, ползвай полето по-долу. Мненията на заявилите участие имат значително по-голяма тежест. (страница за подаване на заявки)
За да бъдеш разпознат(а) като човек от отбора, остави мейл адреса, с който си се регистрирал(а) за съучредител.

(Моля, пиши на кирилица.)

Авторски права
© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие от авторите.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.